ARAMAK İSTEDİĞİNİZ KELİMEYİ YAZINIZ

Parkinson Hastalığı

Derin Beyin Stimülasyonu Parkinson hastalığı yaşlanmayla birlikte nigro-striatal sistemdeki dopaminerjik nöronların sayısında azalmaya bağlı istirahat tremoru, rijidite, istemli hareketlerde yavaşlama ve postür bozukluğu  gibi bulgularla karşımıza çıkar. Tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi seçeneği ön görülmektedir. Cerrahi tedavide başarı oranı doğru hasta seçimine bağlıdır ve iyi sonuçlar ancak nöroloji ve nöroşirürji bölümlerinin multidisipliner yaklaşımını gerektirir. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisinde derin beyin yapılarına yönelik olarak termal lezyon oluşturma ve nörostimulasyon olmak üzere başlıca iki grup stereotaktik cerrahi yöntem vardır.