Toplumsal Sorumluluk

Hasta hakları, toplumsal sağlık vb tüm konularda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.